Linkbalk UK
news
Home
Bio-energie
Afval
Engineering
Biobased
Lucht
Lab
Klanten
Business
Milieu
Nieuws
Nieuws
Kort nieuws
07-04-2017 - Ingenia, Attero en Eco-Makelaar met HAS in composiet van bermgras
07-03-2017 - Veel belangstelling voor SDE+
12-04-2016 - Opfriscursus Ingenia monsternemers succesvol
01-02-2016 - Ingenia Laboratory & Testing Services (ILTS)
27-10-2015 - Ook Vlaanderen verplicht energieaudits grote ondernemingen
01-10-2015 - Verplichte audit voor energie-efficiëntie grootbedrijf
15-07-2015 - 15 oktober: Helicon start pilot pyrolyse
18-06-2015 - Nieuwe pilotreactoren Ingenia
21-05-2015 - Upcycling Gemert bereikt hoogste punt
24-03-2015 - Bermgras kansrijk voor vergisters

Nieuwe pilotreactoren Ingenia

(18-06-2015)
Ingenia heeft geïnvesteerd in twee nieuwe multi-purpose (bio)reactoren en deze zijn deze week in het technicum geplaatst. Met deze investering breidt Ingenia haar technicum uit om voor haar klanten sneller stappen te maken in de biobased ecomomy.

De reactoren zijn met name geschikt om op pilotschaal productie te draaien en processen en producten te valideren. De reactoren zijn geschikt voor verschillende typen processen zoals fermentatie (bijv. ethanol, organische zuren, butanol, …), enzymatische omzettingen, verestering (bijv. biodiesel), extractie van inhoudsstoffen, hydrolyse en mesofiele of thermofiele vergisting. Ook waterzuivering (aeroob of anaeroob), gravimetrische scheiding (bezinking) en behandeling van vloeibare producten adsorbentia (bijv. actieve kool, bleekaarde, silica, …) zijn mogelijk. Kortom: uiterst flexibel.

De twee reactoren zijn praktisch identiek en hebben een inhoud van 210 liter en zijn voorzien van roerwerken en verwarmings- en koelmantel. Ingenia beschikte reeds over diverse (bio)reactoren op 1, 3, 15 en 27 literschaal waarmee op laboratoriumschaal testen kunnen worden gedaan.
Naast deze nieuwe reactoren bood het technicum van Ingenia al tal van mogelijkheden voor het opwerken en verwerken van biomassa, organische reststromen en afval, zoals o.a. het verkleinen/schredderen, het drogen, scheiden, persen, …

Het technicum en alle laboratoriumfaciliteiten zijn per dag, per week, per maand of voor nog langere tijd inzetbaar. Opdrachtgevers kunnen desgewenst ook eigen apparatuur testen, zodat met gebruik making van diverse randapparatuur van Ingenia (bijv. pompen, slangen, tanks, …) op uiterst flexibele en (kosten)efficiënte wijze een proefinstallatie kan worden gebouwd. Ingenia draagt in nauw overleg met de opdrachtgever zorg voor deskundige begeleiding incl.  bedrijfsvoering, metingen, monstername en rapportage.
 
Auteur: beheerder
 
[terug]
Recente projecten
deurne Richtinggevend haalbaarheidsonderzoek voor biomassaplein Energyport Peelland >
biodslvierkant Reductie van emissies VOS voor bedrijf in oppervlaktebehandeling >
carbiogas60x60  Business case
 Biogashub Zuid-
 Oost Brabant
>
wasser ottawa vierkant  Ammonia scrubber
 in Ottawa
in bedrijf
 genomen
>
treurenburg02  Bio-energie centrale
 Treurenburg
voor
 Afvalstoffendienst
 's-Hertogenbosch
>
enzymbiodiesel - vierkant Productie biodiesel
met enzymen
met
minder grondstoffen
en hogere opbrengst
>
vliegas vierkant  Verwaaiing van
 vliegas
voorspelbaar
 gemaakt
>
ecosonvierkant  Biodiesel van
 geraffineerd dierlijk
 vet
voor Ecoson in
 Best
>