Linkbalk UK
news
Home
Bio-energie
Afval
Engineering
Biobased
Lucht
Lab
Klanten
Business
Milieu
Nieuws
Nieuws
Kort nieuws
07-04-2017 - Ingenia, Attero en Eco-Makelaar met HAS in composiet van bermgras
07-03-2017 - Veel belangstelling voor SDE+
12-04-2016 - Opfriscursus Ingenia monsternemers succesvol
01-02-2016 - Ingenia Laboratory & Testing Services (ILTS)
27-10-2015 - Ook Vlaanderen verplicht energieaudits grote ondernemingen
01-10-2015 - Verplichte audit voor energie-efficiëntie grootbedrijf
15-07-2015 - 15 oktober: Helicon start pilot pyrolyse
18-06-2015 - Nieuwe pilotreactoren Ingenia
21-05-2015 - Upcycling Gemert bereikt hoogste punt
24-03-2015 - Bermgras kansrijk voor vergisters

15 oktober: Helicon start pilot pyrolyse

(15-07-2015)
Op donderdagmiddag 15 oktober organiseert Helicon te Boxtel een mini-symposium over toepassing van pyrolyse. Helicon doet dit samen met Avans in het kader van GreenTech Brabant en het Interreg programma BioEnNW met ondersteuning van SRE. Noot: de oorspronkelijke datum was 17 september. Om organisatorische redenen is het event verplaatst naar 15 oktober.

Klik hier om u aan te melden voor 15 oktober. Vermeld s.v.p. uw naam en bedrijfsnaam.

Binnen de biobased economy is veel belangstelling voor nieuwe conversietechnieken, waaronder pyrolyse. Hiermee kunnen ook uit laagwaardige biomassa waardevolle producten als olie, gas en biochar worden gemaakt. Deze openen naast bio-energie nieuwe afzetroutes naar materialen zoals kunststoffen en bodemverbeteraars.

Greentech Brabant wil een bijdrage leveren aan het maximaal verwaarden van reststromen tot energie en halffabricaten voor de biobased industries, de tak van chemie die gebruik maakt van bioproducten als olievervanger. Door in te zetten op kleinschalige pilots en toegepast onderzoek, wordt de transitie naar meerwaarde uit groen afval toegankelijk en tastbaar.

De locatie Boxtel van Helicon MBO Den Bosch is al jaren het kloppend hart van de agro-technische opleidingen als Groen, Grond & Infra en Techniek & Mechanisatie. Sinds enkele jaren wordt ook de nieuwe opleiding Green Engineering, waar het helemaal draait om natuurlijke technieken, in Boxtel gegeven. Helicon richt momenteel een campus in waar verschillende omzettingstechnologieën op kleine schaal worden beproefd. Naast pyrolyse gaat het om vergassing en vergisting. De installaties worden tijdelijk ingezet in het praktijkonderwijs voor leerlingen van Green Engineering. Verschillende soorten biomassa zullen als proef worden omgezet. 

In de middag van donderdag 15 oktober worden de verschillende pilot installaties gepresenteerd aan leerlingen en belangstellenden. Wilt u erbij zijn? Meld u dan aan door ons een mail te sturen met uw naam en bedrijfsnaam. U ontvangt dan t.z.t. het programma.

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit SRE in het kader van het strategisch Noordwest Europees bio-energie project (BioenNW). Het project is erop gericht biomassa reststromen, met vaak een negatieve waarde zoals afval en mest, via nieuwe technieken om te zetten in bruikbare grondstoffen. De Regio Eindhoven is in het project verantwoordelijk voor het ontwikkelen van 25 nieuwe business cases in de 5 regio’s in NW Europa die aan het project meedoen: Wallonië (Luik), Noordrijn-Westfalen (Aken), Ile de France (Parijs) en de West-Midlands (Birmingham).

Zie dit artikel voor meer informatie over pyrolyse.
 
Auteur: Thijs Adriaans
 
[terug]
Recente projecten
deurne Richtinggevend haalbaarheidsonderzoek voor biomassaplein Energyport Peelland >
biodslvierkant Reductie van emissies VOS voor bedrijf in oppervlaktebehandeling >
carbiogas60x60  Business case
 Biogashub Zuid-
 Oost Brabant
>
wasser ottawa vierkant  Ammonia scrubber
 in Ottawa
in bedrijf
 genomen
>
treurenburg02  Bio-energie centrale
 Treurenburg
voor
 Afvalstoffendienst
 's-Hertogenbosch
>
enzymbiodiesel - vierkant Productie biodiesel
met enzymen
met
minder grondstoffen
en hogere opbrengst
>
vliegas vierkant  Verwaaiing van
 vliegas
voorspelbaar
 gemaakt
>
ecosonvierkant  Biodiesel van
 geraffineerd dierlijk
 vet
voor Ecoson in
 Best
>