Linkbalk UK
news
Home
Bio-energie
Afval
Engineering
Biobased
Lucht
Lab
Klanten
Business
Milieu
Nieuws
Nieuws
Kort nieuws
07-04-2017 - Ingenia, Attero en Eco-Makelaar met HAS in composiet van bermgras
07-03-2017 - Veel belangstelling voor SDE+
12-04-2016 - Opfriscursus Ingenia monsternemers succesvol
01-02-2016 - Ingenia Laboratory & Testing Services (ILTS)
27-10-2015 - Ook Vlaanderen verplicht energieaudits grote ondernemingen
01-10-2015 - Verplichte audit voor energie-efficiëntie grootbedrijf
15-07-2015 - 15 oktober: Helicon start pilot pyrolyse
18-06-2015 - Nieuwe pilotreactoren Ingenia
21-05-2015 - Upcycling Gemert bereikt hoogste punt
24-03-2015 - Bermgras kansrijk voor vergisters

Verplichte audit voor energie-efficiëntie grootbedrijf

(01-10-2015)
De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) verplicht grotere ondernemingen tot het uitvoeren van een energie-audit door grotere ondernemingen. Met dit middel wil Europa bedrijven er toe aan zetten om meer energie te besparen: goed voor minder broeikasgasuitstoot en luchtverontreiniging, een lagere energierekening en minder afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen.

De verplichte energie-audit is van toepassing op ondernemingen met meer dan 250 werknemers, een jaaromzet van tenminste € 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen. Grote ondernemingen die al standaard een audit uitvoeren (zoals bedrijven die deelnemen aan de MJA3 of de MEE, maar ook bedrijven met een internationaal erkend energie- of milieubeheerssysteem) hoeven deze energie-audit niet uit te voeren.

De energie-audit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten.

In de audit wordt een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming opgesteld plus een overzicht met daarin de omvang en verdeling naar functies en eventuele omzetting naar andere energiedragers. Denk aan het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen wordt dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel gemaakt. Aan de hand van de uitkomsten van de audit kan een weloverwogen keuze worden gemaakt welke opties voor energiebesparing verder worden uitgewerkt.

Volgens de EED moeten de betreffende bedrijven de audit uiterlijk op 5 december 2015 uitgevoerd hebben.

Ingenia heeft met het opstellen van vergelijkbare energiebesparingsonderzoeken en audits jarenlange ervaring in zowel MKB als grootbedrijf. Ook voor complexe 'puzzels' als wellness inrichtingen (sauna's) en levensmiddelenproducenten (VGI bedrijven) heeft Ingenia zulke onderzoeken succesvol uitgevoerd. Neem contact met ons op voor meer informatie: 040-2393030.

Verder lezen over EED en audit: http://www.rvo.nl/eed
Verder lezen over energiebesparingsonderzoeken in het kader van de Omgevingsvergunning: https://www.infomil.nl/publish/pages/68292/e16.pdf
 
Auteur: Thijs Adriaans
 
[terug]
Recente projecten
deurne Richtinggevend haalbaarheidsonderzoek voor biomassaplein Energyport Peelland >
biodslvierkant Reductie van emissies VOS voor bedrijf in oppervlaktebehandeling >
carbiogas60x60  Business case
 Biogashub Zuid-
 Oost Brabant
>
wasser ottawa vierkant  Ammonia scrubber
 in Ottawa
in bedrijf
 genomen
>
treurenburg02  Bio-energie centrale
 Treurenburg
voor
 Afvalstoffendienst
 's-Hertogenbosch
>
enzymbiodiesel - vierkant Productie biodiesel
met enzymen
met
minder grondstoffen
en hogere opbrengst
>
vliegas vierkant  Verwaaiing van
 vliegas
voorspelbaar
 gemaakt
>
ecosonvierkant  Biodiesel van
 geraffineerd dierlijk
 vet
voor Ecoson in
 Best
>