Linkbalk UK
Home
Home
Bio-energie
Afval
Engineering
Biobased
Lucht
Lab
Klanten
Business
Milieu
Nieuws
Klanten
Kort nieuws
07-04-2017 - Ingenia, Attero en Eco-Makelaar met HAS in composiet van bermgras
07-03-2017 - Veel belangstelling voor SDE+
12-04-2016 - Opfriscursus Ingenia monsternemers succesvol
01-02-2016 - Ingenia Laboratory & Testing Services (ILTS)
27-10-2015 - Ook Vlaanderen verplicht energieaudits grote ondernemingen
01-10-2015 - Verplichte audit voor energie-efficiëntie grootbedrijf
15-07-2015 - 15 oktober: Helicon start pilot pyrolyse
18-06-2015 - Nieuwe pilotreactoren Ingenia
21-05-2015 - Upcycling Gemert bereikt hoogste punt
24-03-2015 - Bermgras kansrijk voor vergisters

Ammonia scrubber Ottawa

In Ottawa (Canada) wordt source separated organic (SSO) afval ingezameld, dit is vergelijkbaar met GFT afval, echter dan zonder tuinafval. Tijdens het composteren van SSO komt ammoniak vrij. Alvorens de lucht te behandelen in een biofilter en biowasser is het van groot belang om het ammoniak te verwijderen tot een niveau van 30 ppm.

Hoewel het technisch mogelijk is om veel lagere restconcentraties ammoniak (tot 1 ppm is mogelijk), is het voor deze toepassing voldoende de ammoniakconcentratie terug te brengen tot 30 ppm. Het nageschakelde biofilter en bioscrubber vangen de resterende ammoniak af.

wasser ottawa

Ingenia realiseerde het procestechnische ontwerp en de selectie van pompen, sproeiers, instrumentatie en leveranciers. Ook de besturingsfilosofie, het project management en de uiteindelijke in bedrijf name werden door Ingenia verzorgd.

capaciteit 150.000 m3/uur
rendement >95 %
restconcentratie <30 ppm ammoniak
opslag capaciteit zwavelzuur 25 m3
toepassing ammoniumsulfaat meststof
Emissie-projecten
Project1  Ammonia scrubber
 in Ottawa
in bedrijf
 genomen
>
Project1  Verwaaiing van 
 vliegas
voorspelbaar
 gemaakt
>
Project1  Optimalisatie
 geurwassers
 voor petfoodfabriek
>
nijg2vierkand  Fijn stof en geur van
 ijzergieterij succesvol
 aangepakt
>
i-resvergasser Rookgasreiniging
vergasser 
voor
BAVIN bij Calmag in
Veendam
>