Linkbalk UK
Home
Home
Bio-energie
Afval
Engineering
Biobased
Lucht
Lab
Klanten
Business
Milieu
Nieuws
Klanten
Kort nieuws
07-04-2017 - Ingenia, Attero en Eco-Makelaar met HAS in composiet van bermgras
07-03-2017 - Veel belangstelling voor SDE+
12-04-2016 - Opfriscursus Ingenia monsternemers succesvol
01-02-2016 - Ingenia Laboratory & Testing Services (ILTS)
27-10-2015 - Ook Vlaanderen verplicht energieaudits grote ondernemingen
01-10-2015 - Verplichte audit voor energie-efficiëntie grootbedrijf
15-07-2015 - 15 oktober: Helicon start pilot pyrolyse
18-06-2015 - Nieuwe pilotreactoren Ingenia
21-05-2015 - Upcycling Gemert bereikt hoogste punt
24-03-2015 - Bermgras kansrijk voor vergisters

Stofverwaaiing vliegas

Bij de verbranding van kolen en biomassa ontstaat vliegas. Dit vliegas vindt nuttige toepassing in de bouw. Bij droog weer en ongunstige windcondities bestaat er een kans dat vliegas verwaait. Dit betekent verlies aan waardevolle grondstoffen en hinder naar de omgeving.

vliegas

Ingenia werd ingeschakeld om te onderzoeken op welke wijze de verwaaiing van vliegas tot een minimum beperkt kon worden. Door middel van metingen in onze windtunnel, modellering van de verspreiding en simulaties van meteorologische condities konden betrouwbare voorspellingen worden gedaan over de condities waarbij verwaaiing optreed. Op grond van deze nauwkeurige voorspellingen en de meteorologische gegevens kan de opdrachtgever tijdig maatregelen nemen om verwaaiing te voorkomen. 
Emissie-projecten
Project1  Ammonia scrubber
 in Ottawa
in bedrijf
 genomen
>
Project1  Verwaaiing van 
 vliegas
voorspelbaar
 gemaakt
>
Project1  Optimalisatie
 geurwassers
 voor petfoodfabriek
>
nijg2vierkand  Fijn stof en geur van
 ijzergieterij succesvol
 aangepakt
>
i-resvergasser Rookgasreiniging
vergasser 
voor
BAVIN bij Calmag in
Veendam
>