Linkbalk UK
Home
Home
Bio-energie
Afval
Engineering
Biobased
Lucht
Lab
Klanten
Business
Milieu
Nieuws
Klanten
Kort nieuws
07-04-2017 - Ingenia, Attero en Eco-Makelaar met HAS in composiet van bermgras
07-03-2017 - Veel belangstelling voor SDE+
12-04-2016 - Opfriscursus Ingenia monsternemers succesvol
01-02-2016 - Ingenia Laboratory & Testing Services (ILTS)
27-10-2015 - Ook Vlaanderen verplicht energieaudits grote ondernemingen
01-10-2015 - Verplichte audit voor energie-efficiëntie grootbedrijf
15-07-2015 - 15 oktober: Helicon start pilot pyrolyse
18-06-2015 - Nieuwe pilotreactoren Ingenia
21-05-2015 - Upcycling Gemert bereikt hoogste punt
24-03-2015 - Bermgras kansrijk voor vergisters

Bio-energie centrale Treurenburg

Met vijf locaties verspreid over ’s-Hertogenbosch was de Afvalstoffendienst versnipperd bezig. Op Treurenburg komt een nieuwe centrale vestiging waarin milieustraat, overslaghal, depot en centraal kantoor samenkomen. Op deze nieuwe locatie komt een bio-energiecentrale te staan met een vermogen van 1,6 MW. Deze centrale levert warmte aan de Afvalstoffendienst zelf maar ook aan 13 naastgelegen bedrijven. Het hout is afkomstig van de gemeente 's-Hertogenbosch zelf.

Treurenburg

Ingenia begeleidde de gemeente 's-Hertogenbosch van A tot Z. In Juni 2008 werd de haalbaarheidsstudie afgerond en na accoord door de gemeenteraad ontving Ingenia in Oktober 2008 de opdracht voor het maken van het ontwerp alsmede het opstellen van de bestekken ten behoeve van de openbare aanbesteding. Het project werd in twee percelen aanbesteed: het warmtenet (met tijdelijke warmtevoorziening) en de bio-energiecentrale zelf.

treurenburg03

Daarna begeleidde Ingenia de oplevering van de verschillende percelen. Het warmtenet en de tijdelijke warmtevoorziening zijn in het voorjaar van 2010 opgeleverd. Aan de bouw van de centrale zelf is inmiddels begonnen.
Ingenia blijft betrokken bij het project tot de in bedrijf name van de bio-energiecentrale in 2011.

layouttreurenburg

Bio-energie projecten
treurenburg02  Bio-energie centrale
 Treurenburg
voor
 Afvalstoffendienst
 's-Hertogenbosch
>
houtpellets  Biomassa pellets
 ontwerp, lay-out,
 haalbaarheid en
 bestek voor bouw
>
Project1  Bio-energie 
 centrale
 Breda
voor 1.150
 nieuwe woningen
>
wasven vierkant  Kleinste bio-energie
 centrale 35 kWe
 van
 Nederland op dierlijk
 vet in Eindhoven
>
Orgaworld Elsendorp Biogas uit rest-
stromen
milieu-
vergunning en uit-
breiding capaciteit
>
Biofuel projecten
vanvughtvetrecyclingvierkant Recycling van putvet bij Van Vught Rioleringen in Tilburg
ecosonvierkant  Biodiesel van 
 geraffineerd dierlijk
 vet
voor Ecoson in
 Best
>
greenmills  Biodiesel, bio-
 ethanol en biogas
 op één locatie voor
 Greenmills
>
sunoilvierkant  Ombouw van 1e
 naar 2e generatie
 biodiesel
voor Sunoil
 in Emmen
>
ethanolvierkant  Ethanol in Brabant
 
haalbaarheid voor 5
 locaties in beeld
 gebracht
>
biodslvierkant Biodiesel uit frietvet voor BioDsl in Breda >