Linkbalk UK
engineering
Home
Bio-energie
Afval
Engineering
Biobased
Lucht
Lab
Klanten
Business
Milieu
Nieuws
Klanten
Kort nieuws
07-04-2017 - Ingenia, Attero en Eco-Makelaar met HAS in composiet van bermgras
07-03-2017 - Veel belangstelling voor SDE+
12-04-2016 - Opfriscursus Ingenia monsternemers succesvol
01-02-2016 - Ingenia Laboratory & Testing Services (ILTS)
27-10-2015 - Ook Vlaanderen verplicht energieaudits grote ondernemingen
01-10-2015 - Verplichte audit voor energie-efficiëntie grootbedrijf
15-07-2015 - 15 oktober: Helicon start pilot pyrolyse
18-06-2015 - Nieuwe pilotreactoren Ingenia
21-05-2015 - Upcycling Gemert bereikt hoogste punt
24-03-2015 - Bermgras kansrijk voor vergisters

Biodiesel uit dierlijk vet voor Ecoson

VION-dochter Ecoson produceert op een duurzame manier groene energie, geraffineerd vet en biodiesel van categorie 3 dierlijke bijproducten uit de vleesverwerkende industrie. Daardoor is er sprake van tweede generatie biobrandstoffen. De nieuwe bedrijfsactiviteit is een praktische toepassing van duurzaam ondernemen binnen VION. Ecoson omvat een vergistinginstallatie voor de productie van duurzame energie, een raffinage-unit voor dierlijke vetten en een biodieselfabriek. Ecoson bespaart het milieu tot 4600 ton CO2 emissie per jaar.

ecoson02

Reststroom wordt hoogwaardig eindproduct
Categorie 3 dierlijk vet wordt geproduceerd uit bestaande bijproducten van de vleesverwerkende industrie. Daarmee concurreert de grondstofbehoefte van Ecoson dus niet met de voedselkringloop voor menselijke consumptie. In tegenstelling tot bijvoorbeeld palm- of raapolie wordt ook geen extra aanspraak gemaakt op landbouwareaal om in de grondstofbehoefte te voorzien. Alle Ecoson energie en –biobrandstof is dus duurzaam geproduceerd en spaart het milieu. 

De raffinage en biodieselproductie kan jaarlijks 50.000 ton dierlijke vetten verwerken. De jaarproductie geraffineerd vet komt overeen met de aardgasbehoefte van 35.000 huishoudens  De productie van Ecoson is gestart in december 2007.

ecoson03


Ingenia
Ingenia verrichte in haar eigen laboratorium de mogelijkheden om van de verschillende vetten van VION d.w.m. verestering biodiesel te maken. Onderzocht werd onder andere het rendement en de kwaliteit van de produceerde biodiesel. Daarnaast begeleidde Ingenia VION bij de selectie van raffinagetechnieken en de de biodiesel productie unit.
Engineering projecten
avia logo  Op- en overslag
 van brandstoffen
 
voor AVIA in Kolhorn
>
greenmills  Biodiesel, bio-
 ethanol en biogas
 op één locatie voor
 Greenmills
>
sunoilvierkant  Ombouw van 1e
 naar 2e generatie
 biodiesel
voor Sunoil
 in Emmen
>
ethanolvierkant  Ethanol in Brabant
 
haalbaarheid voor 5
 locaties in beeld
 gebracht
>
biodslvierkant Biodiesel uit frietvet voor BioDsl in Breda >