Linkbalk UK
Home
Home
Bio-energie
Afval
Engineering
Biobased
Lucht
Lab
Klanten
Business
Milieu
Nieuws
Klanten
Kort nieuws
07-04-2017 - Ingenia, Attero en Eco-Makelaar met HAS in composiet van bermgras
07-03-2017 - Veel belangstelling voor SDE+
12-04-2016 - Opfriscursus Ingenia monsternemers succesvol
01-02-2016 - Ingenia Laboratory & Testing Services (ILTS)
27-10-2015 - Ook Vlaanderen verplicht energieaudits grote ondernemingen
01-10-2015 - Verplichte audit voor energie-efficiëntie grootbedrijf
15-07-2015 - 15 oktober: Helicon start pilot pyrolyse
18-06-2015 - Nieuwe pilotreactoren Ingenia
21-05-2015 - Upcycling Gemert bereikt hoogste punt
24-03-2015 - Bermgras kansrijk voor vergisters

Biogashub Zuid-Oost Brabant

Voor het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft Ingenia in het kader van het project EnergieRijk van Dommel en Aa eind 2011 een business case opgesteld voor “Biogashub Zuid-Oost Brabant”. Het centrale doel van het project EnergieRijk is het versterken van de economische mogelijkheden van het Rijk van Dommel en Aa, waarbij het groene gebied tussen Eindhoven en Helmond behouden blijft. Verschillende opties voor productie van duurzame energie in het beschouwde gebied zijn geïdentificeerd.

carbiogas


De business case beschrijft de productie en netinvoeding van Groen Gas uit vergisting van locale reststromen, zoals mest en natuurgras. Binnen EnergieRijk is de productie van Groen Gas door vergisting van voorhanden reststromen en aansluitende opwaardering door de bestaande installatie van Carbiogas als bijzonder kansrijk naar voren gekomen. Het Groen Gas kan worden benut op het voorhanden aardgasnet, bijv. door huishoudens in Nuenen, of voor mobiliteit (CNG, Compressed Natural Gas). Door realisatie op het terrein van de SVI Mierlo van Waterschap De Dommel kan synergie worden bereikt op het gebied van mineralenhuishouding en secundaire grondstoffen, waarmee een aantrekkelijke route voor mestverwerking in het verschiet ligt. Hiermee kan een biogashub worden gecreëerd die flexibiliteit biedt in input en output, die economisch en ecologisch toegevoegde waarde heeft, en die een antwoord biedt op het recent aangekondigde beleid van de Rijksoverheid voor een effectieve aanpak van het mestoverschot.

In de business case is aandacht besteed aan de technische en economische haalbaarheid, vergunningsaspecten, de rol van verschillende partijen en de gevoeligheid van de economische resultaten voor variaties in de uitgangspunten. De business case als geheel is technisch goed haalbaar, uitgaande van stand der techniek voor de verschillende deelstappen. Uitgaande van de randvoorwaarden van de SDE 2012 is tevens een goede economische haalbaarheid gegeven. Op basis van de case zijn partijen verder in gesprek om tot realisatie te komen.

Meer informatie: Thijs Adriaans
Bio-energie projecten
treurenburg02  Bio-energie centrale
 Treurenburg
voor
 Afvalstoffendienst
 's-Hertogenbosch
>
houtpellets  Biomassa pellets
 ontwerp, lay-out,
 haalbaarheid en
 bestek voor bouw
>
Project1  Bio-energie 
 centrale
 Breda
voor 1.150
 nieuwe woningen
>
wasven vierkant  Kleinste bio-energie
 centrale 35 kWe
 van
 Nederland op dierlijk
 vet in Eindhoven
>
Orgaworld Elsendorp Biogas uit rest-
stromen
milieu-
vergunning en uit-
breiding capaciteit
>
Biofuel projecten
vanvughtvetrecyclingvierkant Recycling van putvet bij Van Vught Rioleringen in Tilburg
ecosonvierkant  Biodiesel van 
 geraffineerd dierlijk
 vet
voor Ecoson in
 Best
>
greenmills  Biodiesel, bio-
 ethanol en biogas
 op één locatie voor
 Greenmills
>
sunoilvierkant  Ombouw van 1e
 naar 2e generatie
 biodiesel
voor Sunoil
 in Emmen
>
ethanolvierkant  Ethanol in Brabant
 
haalbaarheid voor 5
 locaties in beeld
 gebracht
>
biodslvierkant Biodiesel uit frietvet voor BioDsl in Breda >