Linkbalk UK
Home
Home
Bio-energie
Afval
Engineering
Biobased
Lucht
Lab
Klanten
Business
Milieu
Nieuws
Klanten
Kort nieuws
07-04-2017 - Ingenia, Attero en Eco-Makelaar met HAS in composiet van bermgras
07-03-2017 - Veel belangstelling voor SDE+
12-04-2016 - Opfriscursus Ingenia monsternemers succesvol
01-02-2016 - Ingenia Laboratory & Testing Services (ILTS)
27-10-2015 - Ook Vlaanderen verplicht energieaudits grote ondernemingen
01-10-2015 - Verplichte audit voor energie-efficiëntie grootbedrijf
15-07-2015 - 15 oktober: Helicon start pilot pyrolyse
18-06-2015 - Nieuwe pilotreactoren Ingenia
21-05-2015 - Upcycling Gemert bereikt hoogste punt
24-03-2015 - Bermgras kansrijk voor vergisters

Energiezuinige en kosteneffectieve luchtemissiereiniging voor Vacumetal

Vacumetal is een goed uitgerust, ISO 9001 & ISO 14001 gecertificeerd, oppervlaktebehandelingsbedrijf dat hoofdzakelijk doppen en sluitingen, potjes, mascarahulzen, lipsticks en alle voorkomende onderdelen van de cosmetische verpakkingsindustrie produceert.

VacumetalVacumetal heeft zelf brongerichte maatregelen genomen tegen een groot deel van de emissie van Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Voor het overige gedeelte van de emissies heeft Ingenia de haalbaarheid onderzocht van nageschakelde luchtzuiveringsapparatuur met een speciale focus op het efficiënt terugwinnen van verbrandingswarmte en het reduceren van het aardgasverbruik. Ingenia heeft de VOS-emissies onderzocht, een haalbare oplossing bedacht die in ruime mate voldoet aan de emissiewet- en regelgeving, en heeft ten slotte de internationale aanbesteding van de reinigingsinstallatie begeleid. De luchttreinigingsinstallatie werkt autotherm, dat wil zeggen dat er netto geen aardgasbijstook noodzakelijk is. Er is zelfs warmte beschikbaar voor het productieproces, dus minder verbruik van aardgas.
Recente projecten
deurne Richtinggevend haalbaarheidsonderzoek voor biomassaplein Energyport Peelland >
biodslvierkant Reductie van emissies VOS voor bedrijf in oppervlaktebehandeling >
carbiogas60x60  Business case
 Biogashub Zuid-
 Oost Brabant
>
wasser ottawa vierkant  Ammonia scrubber
 in Ottawa
in bedrijf
 genomen
>
treurenburg02  Bio-energie centrale
 Treurenburg
voor
 Afvalstoffendienst
 's-Hertogenbosch
>
enzymbiodiesel - vierkant Productie biodiesel
met enzymen
met
minder grondstoffen
en hogere opbrengst
>
vliegas vierkant  Verwaaiing van
 vliegas
voorspelbaar
 gemaakt
>
ecosonvierkant  Biodiesel van
 geraffineerd dierlijk
 vet
voor Ecoson in
 Best
>