Linkbalk UK
ingeniahome
Home
Bio-energie
Afval
Engineering
Biobased
Lucht
Lab
Klanten
Business
Milieu
Nieuws
Home
Kort nieuws
07-04-2017 - Ingenia, Attero en Eco-Makelaar met HAS in composiet van bermgras
07-03-2017 - Veel belangstelling voor SDE+
12-04-2016 - Opfriscursus Ingenia monsternemers succesvol
01-02-2016 - Ingenia Laboratory & Testing Services (ILTS)
27-10-2015 - Ook Vlaanderen verplicht energieaudits grote ondernemingen
01-10-2015 - Verplichte audit voor energie-efficiëntie grootbedrijf
15-07-2015 - 15 oktober: Helicon start pilot pyrolyse
18-06-2015 - Nieuwe pilotreactoren Ingenia
21-05-2015 - Upcycling Gemert bereikt hoogste punt
24-03-2015 - Bermgras kansrijk voor vergisters

Sitemap

Home
Home
Missie & Visie
Over Ingenia
Werk & Stage
Stage en afstuderen
Adres & Route
Downloads
Bio-energie
Bio-energie
Biobrandstoffen
Raffinage van vetten
Biodiesel
Bio-ethanol
Blenden
Biogas (CBG/LBG)
Bio-energie uit hout
Bio-olie WKK's
Vergisting
Groen Gas
Biomassa opwerking
Biomassa-pellets
Torrefactie
Pyrolyse
Vergassing
Afval
Energie uit afval
Sorteren & Opwaarderen
Drogen
Biologisch drogen
Verbranding
Energie-pellets
Depolymerisatie
Compostering
Engineering
Engineering
BOD
FEED
CAD
Biobased
Biobased
Bio-based bloempot
Bio-based verpakking Haynest
Bio-based foam
Bio-based folie
Kunstmestvervangers
Duurzaam materiaal gebruik
Lucht
Emissies & Geur
Geur
Stof & Fijn stof
Verwaaiing van stof
Verspreiding modellering
Ontwerp & Optimalisatie
Gaswassers
Biofilters
Stoffilters
DeNOx
Lab
R&D
Analyses
Vaste biomassa en afval
Altholz Verordnung
NTA 8203
Houtpellets
R&D biodiesel
R&D ethanol
Ethanol uit syngas
Vloeibare (bio)brandstoffen
Biogas analyse
Siloxanen in biogas
R&D oliën en vetten
R&D thermische conversie
R&D vergisting
Vergistingsproef conform DIN 38414
Vergistingslaboratorium
Pilot vergisters
R&D voorbewerking
Pilot luchtzuivering
Biologische afbreekbaarheid
Klanten
Onze klanten
Bio-energie
Bio-energie centrale Breda
Kleinste bio-energie centrale 35 kWe
Bio-energie centrale Treurenburg
Vergisting Elsendorp
Biomassa pellets
Stadsverwarming Amsterdam
Biofuels
Biodiesel uit dierlijk vet
Biodiesel uit frietvet
Ombouw van 1e naar 2e generatie
Biodiesel, bio-ethanol en biogas op één locatie
Bio-ethanol in Brabant
Biogas
Biogashub Zuid-Oost Brabant
Bestek gasopwerking slibgisting
Onderzoek schuimvorming
Waardebepaling groen gas uit slibgisting
Emissies & Geur
Ammonia scrubber Ottawa
Stofverwaaiing vliegas
Optimalisatie geurwassers petfood
Fijn stof en geur ijzergieterij
Rookgasreiniging vergasser
VOC-verwijdering coatingbedrijf
Research & Development
Biodiesel met enzymen
Ethanol uit syngas
Engineering
Brandstof opslag
Business
Business development
Quick scans
Haalbaarheid & Business Plan
Due Diligence
Marktstudies
Fiscaal voordeel
Milieu
Milieu
Nieuws
Nieuws

Recente projecten
deurne Richtinggevend haalbaarheidsonderzoek voor biomassaplein Energyport Peelland >
biodslvierkant Reductie van emissies VOS voor bedrijf in oppervlaktebehandeling >
carbiogas60x60  Business case
 Biogashub Zuid-
 Oost Brabant
>
wasser ottawa vierkant  Ammonia scrubber
 in Ottawa
in bedrijf
 genomen
>
treurenburg02  Bio-energie centrale
 Treurenburg
voor
 Afvalstoffendienst
 's-Hertogenbosch
>
enzymbiodiesel - vierkant Productie biodiesel
met enzymen
met
minder grondstoffen
en hogere opbrengst
>
vliegas vierkant  Verwaaiing van
 vliegas
voorspelbaar
 gemaakt
>
ecosonvierkant  Biodiesel van
 geraffineerd dierlijk
 vet
voor Ecoson in
 Best
>